Links

Her er et link til Kor72:

www.kor72.dk

Kor72 er stiftet den 11 maj 1972 ved en sammenslutning af amatørkor og enkeltmedlemmer over hele landet. Kor 72 har rundet de 7800 medlemmer.

 Kor72 er medlem af en række organisationer, som
arbejder for at styrke vilkårene for amatørmusikken i både Danmmark og internationalt. Via medlemskabet af Dansk Amatørmusik (DAM) tilgodeses bl.a. efter- og videreuddannelse af korledere, og DAM har også forskellige tilskudsmuligheder, som KOR 72 medlemskor kan søge.(Se DAMs hjemmeside via LINK fra vores egen)

Som medlem får man endvidere frit:
DAM-magasinet 4 gange årligt. Kor72 har sine egne sider i bladet.
Udlånsarkiv: Fortegnelse over noder, de enkelte kor stiller til rådighed for udlån til andre kor.

Landorganisationen tilbyder følgende til medlemmer:

MUSIKALSKE AKTIVITETER: Stævner af kortere og længere varighed over hele landet med såvel klassisk som rytmisk repertoire, hvor det tilstræbes at tilbyde forskellige niveauer. Således er Askov stævnet for erfarne og meget dygtige korsangere.

Her er et link til nogle øvefiler i mp3 format. 

https://www.dropbox.com/sh/9hhsefxy6ms9gtg/azyQlTaFum